Article Information

TRANSNATIONAL RUSSIAN-LANGUAGE SPACE IN GERMANY.
BOOK REVIEW: POPKOV V. LEAVING LIMITS OF ETHNICITY. POST-SOVIET EMIGRATION IN GERMANY. FRANKFURT AM MAIN: «POSEV», 2016 – 484 P.

Ekaterina Kazartseva (kazarceva.ekaterina@mail.ru)
Scientific and Educational Laboratory “Sociology of Education and Science”, Higher School of Economics, St. Petersburg, Russia

Citation: Kazartseva E.V. (2017) Transnatsional'noye russkoyazychnoye prostranstvo v Germanii. Retsenziya na knigu: Popkov V. Vykhod iz predelov etnicheskoy prinadlezhnosti. Postsovetskaya emigratsiya v Germanii. Frankfurt am Main: «Posev», 2016 – 484 s. [Transnational Russian-language space in Germany. Book review: Popkov V. Leaving Limits of Ethnicity. Post-Soviet Emigration in Germany. Frankfurt am Main: «Posev», 2016 – 484 p.]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 20(1): 208–215 (in Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2017.20.1.14

Full Text (PDF)

Abstract. Book review: Popkov V. Leaving Limits of Ethnicity. Post-Soviet Emigration in Germany. Frankfurt am Main: “Posev”, 2016 – 484 p.

References

Becker F. (2001) Ankommen in Deutschland. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

Kazartseva E.V. (2009) Strategii akkul'turatsii russkoyazychnoy molodezhi Berlina [Strategies for acculturation of Russian-speaking youth in Berlin]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 12(4): 122–135 (in Russian).

Kazartseva E.V. (2012) Immigranty v Germanii: osobennosti sotsiokul'turnoy integratsii russkoyazychnoy molodezhi v nemetskoye obshchestvo [Immigrants in Germany: features of socio-cultural integration of Russian-speaking youth in German society]. Diss. … kand. sots. nauk. SPb. (in Russian).

Popkov V.D. (2000) Osobennosti adaptatsii russkikh emigrantov v Berline [Features of adaptation of Russian emigrants in Berlin]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 3(3): 158–166 (in Russian).

Popkov V.D. (2016) Pokidaya predely etnichnosti. Postsovetskaya emigratsiya v Germanii [Leaving the limits of ethnicity. Post-Soviet emigration in Germany]. Frankfurt am Main: Posev (in Russian).

Schoeps J.H., Jasper W., Vogt B. (1996) Russische Juden in Deutschland. Integration und Selbstbehauptung in einem fremden Land. Weinheim: Athenäum Verlag.