Развитие методологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского в XX — начале XXI в.: от гуманитаристики к социальным наукам

  • Марина Румянцева Национальный исследовательский университет “Высшая школа экономики”

Аннотация

The article continues the theme of reception and development of the epistemological concept of source studies of A.S. Lappo-Danilevsky in Scientific and pedagogical school of source studies, initiated by the report at the conference “Academician A.S. Lappo-Danilevsky in the History of Science and Culture, to the 150th Anniversary of his Birth” (St. Petersburg State University, October 4–5, 2013). The author proposes and substantiates the research hypothesis: the development of the concept of source studies, developed by A.S. Lappo-Danilevsky in the context of the methodology of history, followed the path of constitution and transformation of the disciplinary status of source studies (component of the methodology of history — discipline/subdiscipline of historical science — scientific direction — subject field of historical knowledge), which, in its turn, led to the increase/complication of interdisciplinary connections of source studies and its movement from the Humanities to Social Sciences. It is revealed the significance of the historical source as an integrating foundation of humanitarian and social knowledge. As the basic schemes of interpretation used the change of types of rationality/models of science and the change of the dictionaries of historical sciences (F.R. Ankersmit), and as the basis for the change in disciplinary status — a change in the understanding of the object of source studies. The author substantiates the belonging of the considered concept of source studies to the neoclassical model of historical science, which developed against the background of non-classical and post-non-classical models as a response to their challenges. The beginning of divergence of the non-classical and neo-classical models of historical science is seen in the opposition of Baden neo-Kantianism and its Russian version (A.I. Vvedensky, A.S. Lappo-Danilevsky) on the issue of the object of historical knowledge: Baden's refusal of its analysis and special attention to object/historical source at the Russian neo-Kantianism. The last was a factor in the constituting of source studies as an independent scientific discipline in the 1950 in connection with the development of its own object — system of types of historical sources. It is shown the ways of transformation of source studies in the scientific direction and the subject field of historical science as understanding of the types of historical sources as the projection of culture and the conceptualization of the macroobject — empirical reality of the historical world (O.M. Medushevskaya).

Литература

Ankersmit F.R. (2003) Istoriya i tropologiya: vzlet i padeniye metafory [History and Tropology: the Rise and Fall of Metaphor]. Moscow: Progress-Traditsiya (in Russian).

Bernheim E. (2011) Vvedeniye v istoricheskuyu nauku [Introduction to the Science of History]. 2-ye izd. Moscow: LIBROKOM (in Russian).

Braudel' F. (1977) Istoriya i obshchestvennyye nauki. Istoricheskaya dlitel'nost' [History and Social Sciences. Historical Duration]. In: Kon I.S. (ed.) Filosofiya i metodologiya istorii: sb. st. [Philosophy and Methodology of History: coll. art]. Moscow: Progress: 115–142 (in Russian).

Chubaryan A.O. (ed.) (2014) Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki: terminologicheskiy slovar' [Theory and Methodology of Historical Science: Terminology Dictionary]. Moscow: Akvilon (in Russian).

Chubaryan A.O., Repina L.P. (ed.) (2016) Teoriya i metodologiya istoricheskoy nauki: terminologicheskiy slovar' [Theory and Methodology of Historical Science: Terminology Dictionary]. 2nd ed. Moscow: Akvilon (in Russian).

Danilevskiy I.N., Kabanov V.V., Medushevskaya O.M., M.F. Rumyantseva (1998) Istochnikovedeniye: Teoriya. Istoriya. Metod. Istochniki rossiyskoy istorii: ucheb. posobiye [Source Studies: Theory. History. Method. Sources of Russian History: Textbook]. Moscow: RGGU (in Russian).

Droysen J.G. (2004) Istorika: lektsii ob entsiklopedii i metodologii istorii [Historika: Lectures on Encyclopedia and Methodology of History]. St. Petersburg: Vladimir Dal' (in Russian).

Husserl' E. (1994) Filosofiya kak strogaya nauka [Philosophy as a Exact Science]. In: Logos: mezhdunarodnyy yezhegodnik po filosofii kul'tury: russkoye izdaniye [Logos: International Yearbook on Philosophy of Culture: Russian Edition]. Book 1: 1–56 (in Russian).

Istochnikovedeniye.ru (2019) [Elektronnyy resurs]: stranitsa Nauch.-ped. shkoly istochnikovedeniya [Scientific and Pedagogical School of Source Studies] [Moscow: S. n.], cop 2010–2019 [http://ivid.ucoz.ru/] (accessed:10.06.2019) (in Russian).

Kocka J. (1993) Sotsial'naya istoriya mezhdu strukturnoy i empiricheskoy istoriyey [Social History Between Structural and Empirical History]. In: THESIS: almanakh [THESIS: Almanac], 2: 174–189 (in Russian).

Kodan S.V. (2019) Istochnikovedcheskiye riski nenadlezhashchego podbora, analiza i prezentatsii dannykh nositeley gosudarstvenno-pravovoy informatsii v yuridicheskom issledovanii [Source Studies Risks of Inadequate Selection, Analysis and Presentation of Data of State Legal Information Carriers in Legal Research]. Yuridicheskaya tekhnika [Legal Technique], 13: 186–193 (in Russian).

Langlois Ch.-V., Seignobos Ch. (1899) Vvedeniye v izucheniye istorii [Introduction to the Study of History]. St. Petersburg: Izd-vo O.N. Popovoy. (in Russian).

Lappo-Danilevskiy A.S. (2010а) Metodologiya istorii: v 2 t. [Methodology of History: in 2 vols.]. Vol. 1. Moscow: ROSSPEN (in Russian).

Lappo-Danilevskiy A.S. (2010b) Metodologiya istorii: v 2 t. [Methodology of History: in 2 vols.]. Vol. 2. Moscow: ROSSPEN (in Russian).

Lubskiy A.V. (2009) Metodologiya regional'nykh sotsial'no-gumanitarnykh issledovaniy [Methodology of Regional Social and Humanitarian Studies]: uchebnoye posobiye dlya aspirantov, molodykh uchenykh i magistrantov. Rostov na Donu: Izd-vo SKNTS VSH YUFU (in Russian).

Lubskiy A.V. (2005) Al'ternativnyye modeli istoricheskogo issledovaniya [Alternative Models of Historical Research]. Moscow: Sotsial'no-gumanitarnyye znaniya (in Russian).

Medushevskaya O.M. (2008a) Teoriya i metodologiya kognitivnoy istorii [Theory and Methodology of Cognitive History]. Moscow: RGGU (in Russian).

Medushevskaya O.M. (2008b) Empiricheskaya real'nost' istoricheskogo mira [Empirical Reality of the Historical World]. In: Vspomogatel'nyye istoricheskiye distsipliny — istochnikovedeniye — metodologiya istorii v sisteme gumanitarnogo znaniya [Auxiliary Historical Disciplines — Source Studies — Methodology of history in the System of Humanitarian Knowledge]: materialy XX mezhdunar. nauch. konf. Moskva, 31 yanv. — 2 fevr. 2008 g.: v 2 ch. Moscow: RGGU: 24–34 (in Russian).

Muravyev V.A. (ed.) (2001) Nauchno-pedagogicheskaya shkola istochnikovedeniya Istoriko-arkhivnogo insituta [Scientific and Pedagogical School of Source Studies of Historical and Archival Institute]: sb. Moscow: RGGU (in Russian).

Rickert H. (1998) Filosofiya istorii [Philosophy of History]. In: Rickert H. Nauki o prirode i nauki o kul'ture [Nature and Cultural Sciences]. Moscow: Respublika: 129–204 (in Russian).

Rumyantseva M.F. (2012) Russkaya versiya neokantianstva: k postanovke problem [Russian Version of Neo-Kantianism: to the Problem Statement]. In: Uchen. zap. Kazan. un-ta. Ser. Gumanit. Nauki [Scientific notes of Kazan University. Series of Humanitarian Sciences]. T. 154. Kn. 1: 130–141 (in Russian).

Rumyantseva M.F. (2013) Retseptsiya metodologicheskoy kontseptsii A.S. Lappo-Danilevskogo v Nauchno-pedagogicheskoy shkole istochnikovedeniya — sayt Istochnikovedeniye.ru. [Reception of the Methodological Concept of A.S. Lappo-Danilevsky in the Scientific and Pedagogical School of Source Studies — Website Istochnikovedenie.ru]. Klio: zhurnal dlya uchenykh [Clio: magazine for scientists], 12(84): 28–31(in Russian).

Rumyantseva M.F. (2017) Printsip priznaniya chuzhoy odushevlennosti v gumanitarnom znanii XX — nachala XXI v.: granitsy primenimosti [The Principle of Recognition of Another Soul in Humanitarian Knowledge of the 20th — early 21st Century: Limits of Applicability]. In: Yershova G.G. (ed.) «Steny i mosty»-V: mezhdistsiplinarnoye vzaimodeystviye istoricheskogo znaniya s yestestvennymi i sotsial'no-gumanitarnymi naukami [“Walls and Bridges”–V: Interdisciplinary Interaction of Historical Knowledge with Natural and Social Sciences and Humanities]. Moscow: Akademicheskiy proyekt: 78–90 (in Russian).

Rumyantseva M.F. (2018) Filosofskiye osnovaniya metodologii istorii russkoy versii neokantianstva: A.I. Vvedenskiy i V. Dil'tey [Philosophical Foundations of the Methodology of History Within Russian Version of Neo-Kantianism: A.I. Vvedensky and W. Dilthey]. Dialog so vremenem: al'manakh intellektual'noy istorii [Dialogue with Time: Almanac of Intellectual History], 62: 16–32 (in Russian).

Rumyantseva M.F. (ed.) (2015) Istochnikovedeniye: ucheb. posobiye. [Source Studies: Textbook]. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki (in Russian).

Rumyantseva M.F. (ed.) (2019) Istochnikovedeniye: ucheb. posobiye. [Source Studies: textbook]. 2-ye izd., ispravl. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki (in Russian).

Sieder R. (1993) Chto takoye sotsial'naya istoriya? Razryvy i preyemstvennost' v osvoyenii sotsial'nogo [What is Social History? Breaks and Continuity in the Development of Social]. THESIS: al'manakh [THESIS: Almanac], Zima: 163–178 (in Russian).

Vvedenskiy A.I. (1892) O predelakh i priznakakh odushevleniya: novyy psikhofiziologicheskiy zakon v svyazi s voprosom o vozmozhnosti metafiziki [On the Limits and Signs of Revival: a New Psychophysiological Law in Connection with the Question of the Possibility of Metaphysics]. St. Petersburg: tip. V.S. Balasheva (in Russian).

Zeldin T. (1993) Sotsial'naya istoriya kak istoriya vseob"yemlyushchaya [Social History as a Comprehensive History]. THESIS: al'manakh [THESIS: Almanac], Zima: 154–162 (in Russian).

Опубликован
2019-12-06
Как цитировать
Румянцева, М. (2019). Развитие методологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского в XX — начале XXI в.: от гуманитаристики к социальным наукам. ЖУРНАЛ СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ, 22(5), 154-179. извлечено от http://jourssa.ru/jourssa/article/view/2267
Раздел
Философские основания истории как науки