Article Information

BETWEEN THE ETHNOGRAPHIC GROUP AND THE PEOPLE: THE NATIONAL DISCOURSE OF KASHUBIAN AND SILESIAN ACTIVISTS IN CONTEMPORARY POLAND

Oleksandr Vasiukov (avasyukov@hse.ru)

National Research University Higher School of Economics in Saint-Petersburg; European University at Saint-Petersburg, Saint-Petersburg, Russia

Citation: Vasiukov O. (2019) Mezhdu etnograficheskoy gruppoy i narodom: natsionalnyy diskurs kashubskikh i silezskikh aktivistov v sovremennoy Polshe [Between the ethnographic group and the people: the national discourse of Kashubian and Silesian activists in contemporary Poland]. Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 22(2): 173-209 (in Russian). https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.2.7

Full Text (PDF)

Abstract. This article is focused on analysis of the national discourse produced by activists of the Kashubian and Silesian ethnic movements in contemporary Poland. Kashubians and Silesians are the West Slavic ethnic groups that traditionally lived in the area of Polish-German cultural contact. For many years both groups have been described in Polish scientific and political discourse as ethnographic groups of Poles. Although, today there are organizations and activists among these communities, which demand the recognition of Kashubians and Silesians as separate peoples and their inclusion in the list of legally recognized ethnic minorities in Poland. The article shows the results of a field study that was carried out in the autumn of 2018 in Pomeranian and Silesian Voivodeships of Poland. The author has realized the series of semi-structured in-depth interviews with the members of several Kashubian and Silesian organizations. The main topic of discussions was connected with current and desired legal status, strategies and the main difficulties on the way of its achievement. The author also investigates the strategies of ethnic self-presentation among Kashubian and Silesian activists and their reception of contemporary national policy in Poland. The research has revealed that there is a strong desire to improve legal status among Kashubian and Silesian activists. Many ethnic activists note the insufficient attention from the state, as well as disrespectful attitude from the ethnic majority in the country. Despite a thorough understanding of all shortcomings of a current legal status, Kashubian and Silesian activists express a weak understanding of the opportunities that can be achieved through the status of ethnic minority. Ethnic activists perceive such a status as an evidence of the democratization in Polish society and demonstration of respect for them.

Keywords: Kashubians, Silesians, Poland, ethnic minority, ethnic activism.

References

Bart F. (2000) Etnicheskiye gruppy i sotsial'nyye granitsy: Sotsial'naya organizatsiya kul'turnykh razlichiy [Ethnic Groups and Social Boundaries: The Social Organization of Culture Difference]. Moscow: Novoye izdatel'stvo (in Russian).

Brubaker R. (2012) Etnichnost' bez grupp [Ethnicity without groups]. Moscow: VSHE (in Russian).

Bukowski Z. (2016). Prawny status języka regionalnego w Polsce na przykładzie języka kaszubskiego. Studia z Zakresu Prawa, Administracjii Zarządzania, 9: 89–108.

Bystroń J. (1925) Ugrupowania etniczne ludu polskiego. Kraków: Orbis.

Dołowy N. (2008) Kaszubi — naród, mniejszość, grupa posjugująca językiem regionalnym. Przegląd humanistyczny, 6: 73–94.

Fischer A. (1926) Lud polski: podręcznik etnografji Polski. Lwów: Wyd. im Ossolińskich.

Hroch M. (2012) Ot natsional'nykh dvizheniy k polnost'yu sformirovavsheysya natsii: protsess stroitel'stva natsiy v Yevrope [From national movements to fully-formed nation: the nation-building process in Europe] In: Anderson B. (ed.) Natsii i natsionalizm [Nations and Nationalisms]. Moscow: Praksis: 121–145 (in Russian).

Kamusella T. (2016) Silesian: from gwara to language after 1989. Rocznik Polsko-Niemiecki, 24(1): 78–119.

Kleina K. (2017) Kaszubska siła w parlamencie. In: Obracht-Prondzyński C. (ed.) Społeczność kaszubska w procesie przemian: kultura-język-tożsamość. Warszawa: Kancelaria Senatu: 137–149.

Kohn H. (1955) Nationalism. Its meaning and history. Princeton: Krieger Publishing Company.

Kokaisl P. (2017) Co znamená být slovenským Rusínem? Proměna etnické identity rusínské menšiny na Slovensku. Historická sociologie,: 85–102.

Kymlicka W. (2003) Federalizm i setsessiya: Vostok i Zapad [Federalism and Secession: East and West]. Ab imperio, 3–4: 245–317 (in Russian).

Latoszek M. (1996) Pomorze — zagadnienia etniczno-regionalne. Gdańsk: Gd. Tow. Nauk.

Magochyy P. (1995) Rusynsʹke pytannya [The Ruthenian question]. Politychna dumka [Political Thought], 2–3(6): 105–115 (in Ukrainian)

Makarchuk S. (2004) Etnohrafiya Ukrayiny [Ethnography of Ukraine]. Lviv: Svit (in Ukraine)

Michna E. (2014) Odrębność językowa małych grup etnicznych i jej rola w procesach walki o uznanie oraz polityce tożsamości: analiza porównawcza sytuacji Rusinów Karpackich i Ślązaków. Studia Humanistyczne, 3(13): 115–130.

Mironowicz J. (2000) Polityka narodowościowa PRL. Białystok: Wyd. Białoruskiego Towarzystwa Historycznego.

Mordawski J. (2005) Statystyka ludności kaszubskiej. Kaszubi u progu XXI wieku. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Myshanych O. (2013) Politychne rusynstvo: istoriya i suchasnistʹ. Ideyni dzherela zakarpatsʹkoho rehionalʹnoho separatyzmu [Political Ruthenianism: history and modernity. The ideological sources of regional separatism in Zakarpattia]. In: Skrypnyk H. (ed.) Ukrayintsi-rusyny: etnolinhvistychni ta etnokulʹturni protsesy v istorychnomu rozvytku. [Ukrainians-Ruthenians: ethnolinguistic and ethnocultural processes from a historical perspective]. Kiiv: NAN Ukrayiny, IMFE im. M. T. Rylʹsʹkoho: 9–62. (in Ukrainian)

Myśliwiec M. (2013) Ślōnskŏ godka — przaśny folklor czy język regionalny? Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 3(15): 99–121.

Obracht-Prondzyński C. (2007) Kaszubi dzisiaj. Kulturajęzyktożsamość. Gdańsk: Instytut Kaszubski.

Poniatowski S. (1932) Etnografia Polski. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Radłowska K. (2014) Między grupą etnograficzną a narodem. Status Tatarów polskich w świetle dotychczasowych badań. Pogranicze. Studia Społeczne, XXIII: 155–166.

Siuciak M. (2012) Czy w najbliższym czasie powstanie język śląski? Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza, 19(39): 31–44.

Synak B. (1998) Kaszubska tożsamość, ciągłość i zmiana: stadium socjologiczne. Gdańsk: Wyd. Uniw. Gdańskiego.

Szymikowski D. (2008) Kwestia kaszubska w pracach sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych (1989–2005). In: Mniejszości narodowe i etniczne w Europie Środkowej. Opole: 101–114.

Tishkov V. (ed.) (1994) Narody Rossii: entsiklopediya. [The peoples of Russia. Encyclopedia]. Moscow: Bol'shaya rossiyskaya entsiklopediya (in Russian).

Tsadko O. (2016) Poles'ye i opyt natsional'nogo konstruirovaniya (1988–1995) [Polesia and the experience of national construction (1988–1995)]. Palítychnaya sfera [Political sphere], 24(1): 78–93 (in Russian).

Vuković P. (2015) Buniewcy z Bački — język i tożsamość. Poznańskie Studia Slawistyczne, 8: 239–256.

Zieniukowa J. (2009) Zmiany w statusie języka kaszubskiego od połowy XX wieku do początku XXI wieku. Etnolingwistyka, 21: 259–269.