References

Kononenko R.V. Avtomobil'nost' v Rossii [Automobility in Russia]. M.: OOO «Variant», TSSPGI, 2011.

Lefebvre A. Povsednevnoye i povsednevnost' [Everyday and Everydayness], Prognozis, 2010, 1, pp. 185-189.

Siegelbaum L. Cars for comrades. The life of the Soviet automobile. Cornell University Press, 2008.

Sigel'baum L. Mashina dlya tovarishchey. Biografiya sovetskogo avtomobilya [Cars for comrades: The Life of the Soviet Automobile]. M.: Izdatel'stvo ROSSPEN, 2011.

Sztompka P. Sotsiologiya sotsial'nykh izmeneniy [The Sociology of Social Change], per. s angl. pod red. V.A. Yadova. M.: Aspekt-Press, 1996.

Trubina Ye. Gorod v teorii: opyty osmysleniya prostranstva [City in theory]. M.: Novoye literaturnoye obozreniye, 2011.

Urry J. Global complexity and the car-system, in: Automobilities, ed. by M. Featherstone, N. Thrift, J. Urry. London: Sage Publications, 2005.

Urry J. Sotsiologiya za predelami obshchestv: vidy mobil'nosti dlya XXI stoletiya [Sociology beyond Societies]. M.: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2012.

Virilio P. Mashina zreniya [The Vision Machine]. SPb: Nauka, 2004.