Article Information

BOOK REVIEW: UZLANER D. THE END OF RELIGION? A HISTORY OF SECULARIZATION THEORY. MOSCOW: IZDATELSKIY DOM VYSSHEY SHKOLY EKONOMIKI, 2019. — 240 P. (IN RUSSIAN) ISBN 978-5-7598-1693-9

Eduard Safronov (safronoveduard@gmail.com)

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

Citation: Safronov E. (2019) Book review: Uzlaner D. The end of religion? A History of Secularization Theory. Moscow: Izdatelskiy Dom Vysshey shkoly ekonomiki, 2019. — 240 p. (in Russian). Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [The Journal of Sociology and Social Anthropology], 22(4): 246–253. https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.4.9 (in Russian).

References

Afanasov N. (2019) Messiya v depressii: religiya, fantastika i postmodern v anime Neon Genesis Evangelion [Messiah in Depression: Religion, Fiction, and Postmodernism in the Anime Neon Genesis Evangelion]. Gosudarstvo, religiya, tserkov v Rossii i za rubezhom [State, religion, church in Russia and abroad], 37(3): 125–150 (in Russian).

Pavlov A.V. (2019) Strannaya zhizn postmodernizma [The strange life of postmodernism]. In: Jamison F. Postmodernizm, ili Kulturnaya logika pozdnego kapitalizma [Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism]. Moscow: Izdatel’stvo Instituta Gaydara (in Russian).

Safronov E. (2019) Populyarnaya kultura kak religiya [Popular culture as a religion]. Gosudarstvo, religiya, tserkov v Rossii i za rubezhom [State, religion, church in Russia and abroad], 37(3): 277–283 (in Russian).

Uzlaner D. (2011) Vvedeniye v postsekulyarnuyu filosofiyu [Introduction to postsecular philosophy]. Logos, 82(3): 3–32 (in Russian).

Uzlaner D. (2013) Kartografiya postsekulyarnogo [Cartography of the postsecular]. Otechestvennyye zapiski, 52(1): 175–192 (in Russian).

Uzlaner D. (2019) Konets religii? Teoriya sekulyarizatsii [The end of religion? A History of Secularization Theory]. Moscow: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki (in Russian).