References

Baburov V. Umnyye goroda: istoriya uspekha [Smart Cities: A Success Story], Otechestvennyye zapiski [Notes of the Fatherland], 2012, 3.

Best J. Konstruktsionistskiy podkhod k issledovaniyu sotsial'nykh problem [The constructionist approach to the study of social problems], in: Konteksty sovremennosti-II: Khrestomatiya [the context of modernity -II: A Reader], sost. i red. S. A. Yerofeyev. Kazan': Izd-vo Kazan. Un-ta, 2001, pp. 164–175.

Brenner N., Marcuse P., Meyer M. Cities for People, not for Profit. Introduction, City, 2009, 13(2/3), pp. 176–184.

Dirlik A. Architectures of Global Modernity, Colonialism, and Places, Modern Chinese Literature and Culture, 2005, 17, pp. 33–61.

Glazychev V., Appentseler M. Bol'shoy gorod – bol'shiye problem [Big City - big problems], Otechestvennyye zapiski [Notes of the Fatherland], 2012, 3.

Harvey D. From Managerialism to Entrepreneurialism: the Transformation in Urban Governance in Late Capitalism, in: Spaces of Capital: Towards a Critical Geography. N.Y.: Routledge, 2001, pp. 345–368.

Hilgartner S., Bosk Ch.L. Rost i upadok sotsial'nykh problem: kontseptsiya publichnykh aren [The rise and fall of social problems: a public arenas model], in: Sredstva massovoy kommunikatsii i sotsial'nyye problemy: Khrestomatiya [Mass communication and social problems: A Reader], per. s angl. I.G. Yasaveyev. Kazan': Izd-vo Kazan. Un-ta, 2000, pp. 18–54.

Karpov A.Ye. Imploziya gorodskogo prostranstva: problema sushchestvovaniya tsentra v gorodakh sovremennoy Rossii [Implosion of urban space: the problem of the centre in modern cities of Russia], in: Rossiyskoye gorodskoye prostranstvo: popytka osmysleniya: nauch. dokl. [Grasping Russian urban space: scientific report]. M.: MONF, 2000, pp. 92-112.

Kornev N.R., Mishchenko A.S., Tikhonov A.V., Travin I.I. Sotsiokul'turnyye transformatsii v kontekste sotsial'nykh izmeneniy [Socio-cultural transformation in the context of social change], in: Rossiya v global'nykh protsessakh: poiski perspektivy [Russia in global processes: the search for prospects], otv. red. chlen-korrespondent RAN M.K. Gorshkov. M.: Institut sotsiologii RAN, 2008, pp. 119-135.

Makarova K. Postindustrializm, dzhentrifikatsiya i transformatsiya gorodskogo prostranstva v sovremennoy Moskve [Postindustrialism , gentrification and transformation of urban space in contemporary Moscow], Neprikosnovennyy zapas [Emergency supply], 2010, 2, pp. 279-296.

Logan J.R., Molotch H.L. Urban Fortunes: the Political Economy of Place. Berkeley: University of California Press, 1987.

Marshall R. Emerging Urbanity: Global Urban Projects in the Asia Pacific Rim. N.Y.: Spon Press, 2003.

Molotch H.R. The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place, American Journal of Sociology, 1976, 82(2), pp. 309-355.

Purcell M. Recapturing Democracy: Neoliberalization and the Struggle for Alternative Urban Futures. N.Y.; L.: Routledge, 2008.

Sogomonov A. Sovremennyy gorod: strategiya identichnosti [Modern City: a strategy of identity], Neprikosnovennyy zapas [Emergency supply], 2010, 2, pp. 244-254.

Spector M., Kitsuse J. Konstruirovaniye sotsial'nykh problem [Constructing social problems], in: Sredstva massovoy kommunikatsii i sotsial'nyye problemy: Khrestomatiya [Mass communication and social problems: A Reader], per. s angl. I.G. Yasaveyev. Kazan': Izd-vo Kazan. Un-ta, 2000, pp. 12–17.

Tarshis Ye.Ya. Perspektivy razvitiya kontent-analiza [Prospects for the development of content analysis], Sotsiologiya: 4M, 2002, 15.

Vendina O. Mozhno li uvidet' chetkiye perspektivy v tumannom budushchem gorodov? [Can you see clear prospects in the misty future of cities?], Munitsipal'naya vlast' [Local Authorities], 2010, 2, pp. 106-115.

Vizgalov D. Marketing goroda [The marketing of the city]. M. Fond «Institut ekonomiki goroda», 2008.

Yasaveyev I.G. Konstruirovaniye "ne-problem": strategii deproblematizatsii situatsiy [Constructing "non-problems": counterrhetorical strategies], Zhurnal sotsiologii i sotsialnoy antropologii [Journal of Sociology and Social Anthropology], 2006. 9(1), pp. 91–102.