Author Information

Lechi Gayrakhanov – Senior Lecturer, Southern Federal University, Kizlyar Branch, Dagestan (Russia, Chechen Republic, st. Shelkovskaya, ul. Molodezhnaya, 29; tel.: 8 (965) 953-41-15; E-mail: lechi.gayrahanov@yandex.ru).