References

Eisenstadt Sh. Revolyutsiya i preobrazovaniye obshchestv. Sravnitel'noye izucheniye tsivilizatsiy, per. s angl. A.V. Gordona pod red. B.S. Yerasova [Revolution and the transformation of societies. A Comparative Study of Civilizations]. Moscow: Aspekt-Press, 1999.

Goldstone J. K teorii revolyutsii chetvertogo pokoleniya [Toward a Fourth Generation of Revolutionary Theory], Logos [Logos], 2006, 56, 5.

Gurr T.R. Pochemu lyudi buntuyut [Why men rebel]. Saint Petersburg: Piter, 2005.

Sotsial'naya politika v period perekhoda k rynku: problemy i resheniya, sb. statey pod red. A. Oslunda [Social policy in the period of transition to market: Problems and solutions]. Moscow: Tsentr Karnegi, 1996.

Tilly Ch. From mobilization to revolution. Reading (mass) etc.: Adisson - Westley, 1978.